نوبت دهی و ساعات مشاوره

1392/10/30 0:0

برنامه و ساعات مشاوره مرکز توسعه پژوهش‌های بالينی

 برنامه هفتگی  ارائه خدمات

ایام هفته

مشاوره طراحی پژوهشی

مشاوره آمار و طراحی پژوهشی

مشاوره آمار و طراحی پژوهشی

مشاوره پزشکی اجتماعی و طراحی پژوهشی

مشاوره اپیدمیولوژی و مقاله نویسی

ساعت کار

8-12صبح

8-12صبح

8-12صبح

14-12:30بعد از ظهر

14-12:30

بعد از ظهر

شنبه

خانم کیانی

خانم موسوی

-

دکتر کاظمی،میرزاده،مدرسی،محمدی،افکار،ناطقی

دکتر نیلوفر معتمد

یکشنبه

خانم کیانی

خانم موسوی

دکتر قلی زاده

-

-

دوشنبه

خانم کیانی

خانم موسوی

-

دکتر کاظمی،میرزاده،مدرسی،محمدی،افکار،ناطقی

دکترکامران میرزایی

سه شنبه

خانم کیانی

خانم موسوی

دکتر قلی زاده

-

-

چهارشنبه

خانم کیانی

خانم موسوی

دکتر قلی زاده

-

-

پنجشنبه

-

-

-

-

-


 

شماره تلفن جهت تعیین وقت قبلی:33455381-077

داخلی1385

 


   
تعداد بازدید:   ۱۷۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >