چشم انداز

1393/2/21 0:0

هدف اصلی این مرکز تسهیل انجام پژوهش های بالینی توسط اعضای هیات علمی بالینی، دستیاران، دانشجویان و سایر پژوهشگران از طریق ارائه خدماتی است که فرایند تولید محصول پژوهش های بالینی یعنی مقالات علمی را از زمان تحقق ایده تا چاپ در مجلات معتبر برمی گیرد. این خدمات، انجام مراحل مختلف این فرایند را با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری ممکن می سازد. از آن جائی که پژوهشگران بالینی به دلیل مسوولیتهای مرتبط با فرایند های درمانی و آموزشی از فراغت کمتری برای پرورش ایده های پژوهشی خود برخوردار هستند، ارائه این خدمات میتواند تا حد قابل توجهی انجام پژوهش های بالینی را تسهیل نماید. از سوی دیگر دستیاران و دانشجویانی که پایان نامه های آنان در حیطه پژوهش های بالینی انجام می شود نیز می توانند از خدمات مشاوره متودولوژی و آمار این مرکز در جهت تدوین و انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه های خود بهره مند گردند


   
تعداد بازدید:   ۱۱۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >