اهداف و برنامه های مرکز توسعه پژوهش های بالینی

1393/7/15 0:0

هدف از راه اندازی اين مرکزگسترش کمی و کيفی پژوهشهای بالينی از طريق توانمند سازی اعضاء محترم هيأت علمی بالينی،دستیاران،دانشجویان و سایر پژوهشگران در کلیه زمينه ها از طریق ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام يک پژوهش واجرای کارگاههای آموزشی مورد نیاز می باشد.در اين راستا ارائه خدمات جانبی در محل کار به منظور تسهيل دسترسی به امکانات لازم با توجه به محدوديت وقت اعضاء هيأت علمی بالينی مد نظر قرار گرفته است.
هدف اصلی این مرکز تسهیل انجام پژوهش های بالینی توسط اعضای هیات علمی بالینی، دستیاران، دانشجویان و سایر پژوهشگران از طریق ارائه خدماتی است که فرایند تولید محصول پژوهش های بالینی یعنی مقالات علمی را از زمان تحقق ایده تا چاپ در مجلات معتبر را در برمی گیرد.
این خدمات انجام مراحل مختلف این فرایند را با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری ممکن می سازد. از آن جائی که پژوهشگران بالینی به دلیل مسوولیتهای مرتبط با فرایند های درمانی و آموزشی از فراغت کمتری برای پرورش ایده های پژوهشی خود برخوردار هستند، ارائه این خدمات میتواند تا حد قابل توجهی انجام پژوهش های بالینی را تسهیل نماید. از سوی دیگر دستیاران و دانشجویانی که پایان نامه های آنان در حیطه پژوهش های بالینی انجام می شود نیز می توانند از خدمات مشاوره متدولوژی و آمار این مرکز در جهت تدوین و انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه های خود بهره مند گردند. 

دراين مركز خدماتی زیر ارائه می‌شود :

1-                 ارائه مشاوره متودلوژی و آمار برای تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ها
2-                 ارائه مشاوره آمار و اپیدمیولوژی و خدمات آنالیز آماری
3-                 ارائه خدمات جمع آوری داده ها، تنظیم و ورود داده ها در نرم افزارهای آماری
4-                 ارائه خدمات تایپ، ترجمه و ویرایش متون مقالات نگاشته شده توسط پژوهشگران(انگلیسی و فارسی)
5-                 ارائه خدمات مشاوره علم سنجی (انتخاب مجلات، ارسال مقاله، ثبت در مرکز ثبت کارآزمائی بالینی ایران)

کلمات کلیدی:
اهداف.و.برنامه.های.واحد.توسعه.پژوهش.های.بالینی        
تعداد بازدید:   ۹۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >