مشاوران مرکز توسعه پژوهش های بالینی

1393/7/15 0:0

مشاوران مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی

 

نام و نام خانوادگی مشاور

نوع مشاوره

مدرک تحصیلی

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

دکتر افشین استوار

آمار و اپیدمیولوژی

متخصص

اپیدمیولوژی

معاونت پژوهشی و ارزیابی تحقیقات

دکتر کامران میرزایی

طراحی پژوهش

متخصص

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

دکتر نیلوفر معتمد

طراحی پژوهش

متخصص

پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی

دکتر رحیم طهماسبی

آمار و اپیدمیولوژی

دکتری آمار

آمار

دانشکده بهداشت

دکتر بهزاد قلی زاده

آمار و طراحی پژوهش

دانشجوی PhD

آمار

مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی

سیده سلما موسوی

آمار و طراحی پژوهش

فوق‌لیسانس

آمار

مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی

کلمات کلیدی:
مشاوران.مرکز.توسعه.پژوهش.های.بالینی    
تعداد بازدید:   ۱۲۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >