تماس با مرکز توسعه پژوهش های بالینی

1393/7/15 0:0

 

نشانی پستی: بوشهر- خیابان طالقانی- مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس-مرکز توسعه پژوهشهای بالينی

پست الکترونیک:  crdc@bpums.ac.ir   

شماره تلفن بیمارستان شهدای خلیج فارس: 

33455381-077

داخلی1385

 

کلمات کلیدی:
تماس     مرکز.توسعه.پژوهش.های.بالینی    
تعداد بازدید:   ۱۱۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >