بازدید مدیریتی از بخش ها

9 امرداد 1398

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس، بازدیدمدیریتی از بخش رادیولوژی،اطفال، درمانگاه، آشپزخانه، با حضور دکتر عاطفه اسفندیاری رییس بیمارستان، مدیر امور عمومی، مدیر خدمات پرستاری و مسوول حراست این مرکز روز سه شنبه 8 مرداد برگزار گردید.
در جریان این بازدید مشکلات و کمبودهای بخش هامورد بررسی قرارگرفت و تصمیمات لازم جهت رفع نواقص اتخاذ گردید.

انتهای پیام / ر.ک 4070