به مناسبت روز کارمند؛ کارمندان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس تجلیل شدند

5 شهريور 1398

به گزارش روابط عمومی بیمارستان به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ، روز 4 شهریور توسط تیم مدیریتی از کارمندان این مرکز با گل و شیرینی تقدیر به عمل آمد.