نقشه سایت بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
معرفی بیمارستان
آشنایی با بیمارستان
نمودار سازمانی
حوزه ریاست بیمارستان
چارت سازمانی بیمارستان
Collapse لیست اسامی پزشکان لیست اسامی پزشکان
پزشکان فوق تخصص
پزشکان متخصص
پزشکان عمومی
فرآیندهای پذیرش و ترخیص
نوبت دهی اینترنتی
تعرفه‌های خدمات درمانی و هتلینگ
Collapse مدیریت امور آموزشیمدیریت امور آموزشی
تاریخچه
چارت سازمانی
کارکنان
اطلاعیه ها
Collapse گالری تصاویرگالری تصاویر
بخش
بازرس جراحی
آزمون مهارت های بالینی
مدیریت بحران
Collapse مدیریت توسعه پژوهشهای بالینیمدیریت توسعه پژوهشهای بالینی
Collapse معرفی واحدمعرفی واحد
تاریخچه
Collapse اهداف و برنامه هااهداف و برنامه ها
چشم انداز
امکانات مشاوره ای
آموزش
رئیس مرکز
Collapse اعضای مرکزاعضای مرکز
شورای پژوهشی
مشاوران واحد
آیین نامه ها و فرم ها
قوانین و مقررات
شورای پژوهشی
دستاوردهای واحد
Collapse مشاوره پژوهشیمشاوره پژوهشی
خدمات مشاوره ای
برنامه حضوری مشاوره
نوبت دهی و ساعات مشاوره
اهداف
تماس با ما
Collapse اعتبار سنجی و اعتبار بخشی بیمارستاناعتبار سنجی و اعتبار بخشی بیمارستان
جلسات اعتبار بخشی درمانی
جلسات اعتبار بخشی آموزشی
Collapse مدیریت آمار و فن آوری اطلاعاتمدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
اداره آمار
واحد انفورماتیک
سیستم اتوماسیون حضور و غیاب
دریافت اطلاعات سامانه پیامک
مقالات و مطالب آموزشی
Collapse فرم های اطلاعاتی فرم های اطلاعاتی
سامانه پیشنهادات و نظرات کارکنان
رسیدگی به شکایت
انتقادات و پیشنهادات
فرم گزارش دهی خطاهای بیمارستانی
Collapse پادکست ها (فیلم ها )پادکست ها (فیلم ها )
معرفی بیمارستان
كلينيك پيشگيري و ارتقاء سلامت
گالری تصاویر
تماس با ما
< >