کمیته اخلاق بالینی

1402/6/12 0:0
دستورالعمل تشکیل سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق بالینی

 کمیته اخلاق بیمارستانی

کمیته های اخلاق بیمارستانی در همه بیمارستان ها اعم از دولتی و غیر دولتی با نظارت و تایید کمیته اخلاق بالینی دانشگاه ها و دانشکده های مربوطه تشکیل می شود. کمیته اخلاق بیمارستانی 13 عضو حقوقی و حقیقی دارد. رئیس بیمارستان دکتر زهراالسادات جلالیان، رئیس کمیته اخلاق بالینی است.

 

 وظایف کمیته اخلاق بالینی بیمارستان:


- تدوین و اجرای برنامه ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق بالینی در بیمارستان

- ممیزی اخلاقی ضوابط بیمارستان به لحاظ موازین اخلاقی

- تدوین، ممیزی و بهبود خط مشی ها، فرایندها و دستورالعمل ها ی اخلاقی و نظارت بر اجرای آن

- پیشنهاد راه حل هایی برای توزیع عادلانه منابع و ارائه پیشنهاد برای سایر بخش های مرتبط

 

 


تاریخ بروز رسانی:   13 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۳۹

 


چاپ
< >