ریاست

1392/7/14 0:0

«رزومه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي»

 

اطلاعات شخصی

تاريخ تکميل رزومه: 15/6/1397

نام: عاطفه

نام خانوادگي: اسفندیاری

تاریخ تولد: 5/3/1366

محل تولد: شیراز

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت

مرتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار: بوشهر، خیابان ورزش، دانشگاه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی بوشهر، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آدرس پست الکترونيکي:     atefehesfandiari88@gmail.com

 

سوابق تحصیلی :

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور

معدل

تاریخ فراغت از تحصیل

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی

علوم پزشکی شیراز

شیراز

ایران

70/17

17/05/1388

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

علوم پزشکی کرمان

کرمان

ایران

29/18

30/11/1390

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

48/18

1/4/1395

 

پایان نامه های انجام شده در دوران تحصیل:

 

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد راهنما

تحلیل سیاست های کنترل عفونت های بیمارستانی در کشور و بررسی وضعیت پذیرش گایدلاین های کنترل عفونت در کشور

دکترای تخصصی

(Ph.D)

جناب آقای دکتر علی اکبری ساری

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1390

کارشناسی ارشد

جناب آقای دکتر محمدرضا امیراسماعیلی

بررسی رابطه سبک های مدیریتی با مهارت های تغیر و نوآوری مدیران از دیدگاه کارکنان ستادی در بیمارستان های آموزشی شیراز؛1387

کارشناسی

سرکار خانم ویدا کشتکاران

سوابق تدریس:

مؤسسه محل تدریس

مقطع تدریس

نوع درس

عنوان درس

رشته تحصیلی

تعداد دانشجویان

سال تدریس

تعداد واحد/ساعت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی

عملی

کارآموزی(2)

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

30

1389

1

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی

تئوري

برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان

بهداشت عمومی

30

1389

2

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی

تئوري

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت عمومی

30

1389

2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکترا

تئوری و عملی

تولیت در نظام سلامت ویژه هشتمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی

پزشکی

4

1395

35 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکترا

تئوری و عملی

تولیت در نظام سلامت ویژه هشتمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی

پزشکی

4

1395

35 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناسی

تئوری و عملی

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ویژه پنجمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

4

1392

50 ساعت

دانشگاه آزاد کازرون

دکترا

تئوری و عملی

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ویژه پنجمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی

پزشکی

2

1392

30 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دکترا

تئوری و عملی

سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ویژه پنجمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی

پزشکی

4

1392

30 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی و کارشناسی ارشد

تئوری و عملی

کارگاه آموزشی کارسنجی و زمان سنجی در بیمارستان ها

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/ بهداشت/ کتابداری/پرستاری/

70

1389

8 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی و کارشناسی ارشد

تئوری و عملی

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/ بهداشت/ کتابداری

30

1390

8 ساعت

آموزشگاه علمی آزاد زبان صدر شیراز تحت نظر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3

تمام مقاطع

در سطح کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان

تئوری و عملی

زبان انگلیسی

-

هر ترم 20 نفر

1388-1386

514 ساعت

سوابق اجرایی:

 

 

ردیف

عنوان

1

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر از 2/5/1397 تاکنون

2

سرپرست مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب بوشهر از 14/5/1397 تاکنون

3

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از 1/8/1396 تا 1/6/1397

4

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با مرتبه استادیاری از 1/6/95 تاکنون

5

مسئول پایش برنامه عملیاتی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه از 3/7/1395 تاکنون

6

مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه از 1/8/1395 تا 1/9/1396

7

مسئول بسته اخلاق حرفه ای دانشگاه در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از 1/8/1395 تا 1/5/1397

8

همکاری در طرح تحول نظام سلامت در قالب پروژه های تدوین سیاست های بالینی خدمات جراحی پرهزینه نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1393

9

همکاری در تهیه سند توسعه سلامت استان کرمان، 90-1389

10

پژوهشگر دفتر تحقیقات تخصصی بیمه سلامت وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، 94-1392

11

پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 94-1392

12

نائب دبیر هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور، اسفند 1388

 

سوابق پژوهشی

الف) کتب منتشر شده

ردیف

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

   1

دیده بانی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

تأليف

موسسه ملی تحقیقات سلامت

تهران- ایران

1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-1) مقالات منتشر شده در مجلات خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

سال چاپ

محل نمایه شدن مجله

1

Prevention and control of health care–associated infections in Iran: A qualitative study to explore challenges and barriers"

AJIC: American Journal of Infection Control

2016

(ISI)/ Web of Sciences, Thomson Reuters/ PubMed

2

Exploring measures for controlling road traffic injuries in Iran: key informants' view

Iranian Journal of Public Health

2016

(ISI)/ Web of Sciences, Thomson Reuters/ PubMed

3

Developing Criteria for Lumbar Spine MRI using RAND Appropriateness Method

Iranian Journal of Radiology

2012

Web of Sciences, Thomson Reuters (ISI)/ PubMed / SCOPUS/EBSCO/ EMBASE/ SID/Index Copernicus/ISC/

4

Job diagnostic survey of the employees of teaching hospital affiliated with Mazandaran medical university-2009

Health MED

2011

ISI - ISC /EBSCO- EMBASE,
- Index Copernicus,

5

A model for health services priority setting for Iran

Journal of American Science

2011

ISI

6

Clinical Governance Implementation: A Developing Country Perspective

Clinical Governance: An International Journal

2013

CINAHL

EMBASE

ProQuest

SCOPUS

7

Informal Payments in Healthcare: A Case Study of Kerman Province in Iran

International Journal of Health Policy and Management

2013

PubMed (Medline)

 

8

Evidence for policy making: clinical appropriateness study of lumbar spine MRI prescriptions using RAND appropriateness method

International Journal of Health Policy and Management

2013

 

PubMed (Medline)

 

9

Diagnosis of human resources in staff departments of Kerman University of Medical Sciences using a three-dimension analysis model: 2011

Middle East Journal of Family Medicine

2012

Ebsco

10

Survey of natural disasters preparedness in public and private hospitals of Islamic republic of Iran

International Journal of health system and disaster management

2013

 Google Scholar/ Ovid®

UpToDate®

11

Does a socially well integrated university have anything to do with faculty retention? A study on Kerman University of Medical Sciences-2011

International Journal of Sociology and social policy

2014

Scopus

Proquest

 

 

ب-2) مقالات منتشر شده در مجلات داخلی(علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی)

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

محل نمایه شدن مجله

1

تعیین اندیکاسیون های تجویز ام.آر.آی مغز با استفاده از روش مناسبت RAND

مجله علوم پزشکی صدرا

1394

Index Copernicus, SID, Google Scholar, Electronic Journals Library, CiteFactor

2

بررسی رابطه بین سبک مديريتي با مهارت های تغيير و نوآوری مديران بيمارستان هاي آموزشي شيراز

مجله بهداشت و توسعه (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

1394

 (ISC(

 (SID)

  IranMedex

Google Scholar

Magiran

3

علل پرداخت هاي غير رسمي در بخش سلامت از ديدگاه پزشكان، سياستگذاران و بيماران: مطالعه كيفي

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

1392

EBSCO, Index Copernicus, Iran Medex, Magiran, SID, ISC

4

تعیین معیارهای انجام ام.آر.آی برای ضایعات مهره های کمری، 1391

ارمغان دانش، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1392

ISC,SID,IranMedex,Magiran,

EMRO

5

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي زابل در ارتباط با اصول احتياط همه جانبه

مجله بهداشت و توسعه

1391

(ISC)

(SID)

Index Copernicus

IranMedex

Google Scholar

6

آسيب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشكي کرمان با استفاده از مدل  سه شاخگی 1389

فصلنامه علمی- پژوهشی طلوع بهداشت(دانشکده بهداشت یزد)

1390

EMRO, MagIran,IRanMedex,SID.ISC,Google Scholar

7

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1390

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی(اصفهان)

1391

 

EBSCO-CINAHL

Index Copernicus

EMRO Index Medicus

 (ISC)

 (SID)

Magiran

Iranmedex

8

حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران همودیالیز

مجله روان پرستاری

1393

IMEMR ,ISC, SID, Magiran, Iranmedex, Google scholar

 

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، کنفرانس‌هاي علمي و غيره

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش، کنفرانس

محل برگزاري

نحوه ارائه

تاریخ

1

بررسی موانع ارتباطات بین رشته ای و ارائه راهکارهایی جهت تقویت این ارتباطات (مطالعه کیفی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سخنرانی

12-10 اردیبهشت 1390

2

نگرش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص اصلاح الگوی مصرف در واحدهای مربوطه

هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سخنرانی

15-13 اسفند 1388

3

بررسی مشکلات توسعه آموزش الکترونیک از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1390

پنجمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پوستر برتر

13-11 بهمن 1390

4

آسیب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی- 1389

دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران( ملی- بین المللی)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پوستر

18-15 شهریور 1390

5

مطالعه تطبیقی نحوه ارزشیابی اساتید در دانشکده های بهداشت دانشگاه های منتخب دنیا و ارائه راهکار برای ایران

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پوستر

12-10 اردیبهشت 1390

6

بررسی جایگاه حقوق بیمار در افزایش پاسخدهی نظام سلامت ؛ راهکارها  و پیشنهادات

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پوستر

12-10 اردیبهشت 1390

7

تعیین راهکارهای تقویت بهره برداری جامعه از تولیدات بخش آموزش، مطالعه موردی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پوستر

12-10 اردیبهشت 1390

8

بررسی سطح رضایت بیماران بستری و سرپایی در بیمارستان های آموزشی شیراز در سال 1388

هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پوستر

15-13 اسفند 1388

9

بررسی رابطه سبک های مدیریتی با مهارت های تغیر و نوآوری مدیران از دیدگاه کارکنان ستادی در بیمارستان های آموزشی شیراز؛1387

هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پوستر

15-13 اسفند 1388

10

بررسی میزان تحقق اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان های آموزشی شیراز در سال 1388

هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پوستر

15-13 اسفند 1388

11

بررسی میزان مشارکت پرستاران در سیستم HIS بیمارستان حافظ شیراز؛1388

هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پوستر

15-13 اسفند 1388

12

روش های پرداخت در کشورهای منتخب جهان

ششمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران.

پوستر

3-1 اسفند 1387

13

بررسی رضایتمندی کارکنان از کارکردهای مدیریتی بیمارستان های آموزشی شیراز

پنجمین همایش سالانه دانشجویان مدیریت بهداشت و درمان سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پوستر

22-19 اردیبهشت1386

14

آسیب شناسی منابع انسانی در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكي کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی،1390

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

الکترونیک

12-10 اردیبهشت 1390

15

مرور سیستماتیک مهم ترین چالش های ارتباط میان رشته ای و ارایه راهکار برای بخش آموزش پزشکی کشور

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

الکترونیک

12-10 اردیبهشت 1390

16

مراکز رشد حوزه سلامت؛ شاه کلید ارتباط آموزش، صنعت و تسهیل تحقق اهداف نقشه جامع

دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

الکترونیک

12-10 اردیبهشت 1390

 

 

 

 

د) پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب شده

ردیف

عنوان طرح

سال اجرا

نوع فعالیت

مؤسسه محل پژوهش

وضعیت فعلی طرح

مجری

همکار

در حال اجرا

پایان یافته

1

ارزیابی فناوری سلامت داروی ایمونوگلوبین داخل وریدی در درمان ام. اس

1394

*

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

*

2

ارزیابی فناوری سلامت سیستم متحرک تصویربرداری MRI و CT Scan

1394

*

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

*

3

بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر پرداخت های غیررسمی در کشور

1394

*

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت

*

 

4

ارزیابی فناوری همیوپاتی در درمان بیماران مبتلا به آرتریت زانو

1395

*

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

*

5

ارزیابی فناوری تحریک مغناطیسی مغز

1395

*

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت

 

*

6

بررسی مناسبت تجویزهای تصویربرداری پزشکی در بیمارستان های مشمول طرح تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

*

 

موسسه ملی تحقیقات سلامت

*

 

7

بررسی مناسبت و بار مالی تجویزهایMRI مهره های کمری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکي شیراز با استفاده از Appropriateness Method RAND در سال 1391

1391

*

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

*

8

بررسی مناسبت اندکاسیون هایMRI  مغز با استفاده از Appropriateness Method RAND در سال 91

1391

*

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

*

9

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1390

 

 

*

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

*

10

مطالعه تطبیقی نحوه ارزشیابی اساتید در دانشکده های بهداشت دانشگاه های منتخب دنیا و ارائه راهکار برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1390

*

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

*

11

بررسی علل پرداخت های غیر رسمی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1389(مطالعه کیفی)

1389

 

*

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

*

12

سنجش آسیب های منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشكي کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی -1389

1389

 

*

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

*

13

بررسی میزان تحقق اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رابطه آن با رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1388

 

*

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

*

14

بررسی رابطه سبک های مدیریتی با مهارت های تغیر و نوآوری مدیران از دیدگاه کارکنان ستادی در بیمارستان های آموزشی شیراز؛1387

1387

*

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

*

15

بررسی میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی شیراز در برابر خطر زلزله در سال 1386

1386

 

*

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

*

16

مطالعه مرگ و میر قابل اجتناب در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1383 تا سال 1389-1390-

1389

 

*

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

*

17

آسیب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از مدل سه شاخگی، 1391

1391

*

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

*

 

 

شركت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشي و پژوهشي

ردیف

نام دوره، کارگاه و غيره

طول مدت دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

1

کارگاه کشوری مرور نظام مند(سیستماتیک ریویو)

 

3 روز

انجمن اداره امور بیمارستان ها، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

2

کارگاه کشوری داوری مقالات

2 روز

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بابل

 

 

3

کارگاه آموزشی نرم افزار کیفی NVIVO

5 ساعت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

5/3/1390

4

کارگاه آموزشی  وبلاگ نویسی آموزشی

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10/2/1390

5

کارگاه بین المللی

Data mining as a tool for policy setting and evaluation: instructions, case study and practical considerations

2 روز

مرکز تحقیقات و سیاستگذاری سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پنجم و ششم مارس 2011

 

6

کارگاه بین المللی

Life Expectancy : Concepts , Measurements , Global Trends and Implications for Future

2 روز

مرکز تحقیقات و سیاستگذاری سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پنجم و ششم جولای 2010

7

کارگاه Endnote

5 ساعت

1.      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

30/7/1388

8

کارگاه  ارزیابی اقتصادی پروژه های بخش سلامت

6 ساعت

دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با شماره 31367/621 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1/12/1387

9

کارگاه آموزشی بررسی بهره وری در بخش بهداشت و درمان

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

20/2/1386

 

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی :

نام مجمع

نوع همکاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

از

لغايت

بسیج جامعه پزشکی

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

1391

تاکنون

دفتر استعدادهای درخشان

عضویت فعال با امتیاز سطح یک : 497

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1388

1390

انجمن اداره امور بیمارستان ها

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1391

تاکنون

دفتر استعدادهای درخشان

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1384

1388

کمیته تحقیقات دانشجویی

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1388

1390

کانون تفکر درEDC

عضویت فعال

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1388

1390

مرکز تحقیقات سرطان

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1390

1392

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1388

تاکنون

هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

نائب دبیر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

13 اسفند1388

15 اسفند1388

کمیته علمی در هفتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

13 اسفند1388

15 اسفند1388

کمیته اصلاح الگوی مصرف

عضویت فعال

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1388

1388

شورای مرکزی کانون علمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عضویت فعال

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1385

1386

 

سایر:

الف- داوری مقالات برای مجلات زیر:

ü       مجله بین المللی International Journal of Health Policy and Management (IJHPM)

ü      مجله بین المللی International journal of sociology and social policy

ü      مجله داخلی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

ب- افتخارات علمی:

کسب رتبه ممتاز آموزشی در سال تحصیلی 1385-1384در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کسب امتیاز سطح اول در استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال های 90-1388

 

ج- میزان آشنایی با کامپیوتر:

آشنایی با مهارت های ICDL

 

د- میزان تسلط در زبان انگلیسی:

آشنایی با زبان انگلیسی در سطح پیشرفته

دارای مدرک زبان انگلیسی از کانون زبان ایران

دارای سابقه تدریس زبان انگلیسی به مدت سه سال

سابقه ترجمه متون مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   17 خرداد 1399

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >