تاریخچه بخش مدیریت امور آموزشی

1397/5/24 0:0

واحد آموزش مرکز درمانی و آموزشی فاطمه زهرا (س)( شهدای خلیج فارس ) در سال 1376 با یک کارشناس شروع به فعالیت نمود. این واحد هم اکنون در مکان فعلی در مرکز درمانی و آموزشی شهدای خلیج فارس با تعداد 6 کارشناس مشغول به فعالیت می باشد، که شامل 4 بخش اصلی به شرح ذیل می باشد:

1- آموزش جراحی
در سال 92بخش آموزش جراحی بطور مستقل در طبقه پنجم بیمارستان راه اندازی و به امکاناتی شامل کلاس مجهز به وایت برد، سیستم کامپیوتر ،A PAX ،LCD،صندلی به تعداد فراگیران مجهز گردید.
دفتر آموزش جراحی شامل :دفتر مدیرگروه –دفتر کارشناس آموزش جراحی –سالن کنفرانس -رست پزشکان

2- آموزش داخلی
در سال 93بخش آموزش داخلی بطور مستقل در طبقه ششم بیمارستان راه اندازی و به امکاناتی شامل کلاس مجهز به وایت برد، سیستم کامپیوتر ،A PAX ،LCD،صندلی به تعداد فراگیران مجهز گردید.
دفتر آموزش داخلی شامل :دفتر مدیرگروه –دفتر کارشناس آموزش داخلی –سالن کنفرانس -رست پزشکان –کلاس جهت دستیاران سال آخرجهت مطالعه در طبقه سوم

3- آموزش اطفال
در سال94 بخش آموزش کودکان در طبقه دوم بیمارستان به طور مستقل راه اندازی و به امکاناتی شامل کلاس آموزشی مجهز به وایت برد، سیستم کامپیوتر ،A PAX ،LCD،صندلی به تعداد فراگیران مجهز گردید.و در اسفندماه 95 در طبقه اول یک کلاس مستقل به این مجموعه آموزشی اضافه شد.
دفتر آموزش کودکان شامل :دفتر مدیرگروه –دفتر کارشناس آموزش کودکان –سالن کنفرانس -رست پزشکان .

4- آموزش زنان
در سال 96 بخش آموزش زنان در طبقه چهارم بیمارستان به صورت مستقل راه اندازی و به امکاناتی شامل کلاس آموزشی مجهز به وایت برد، سیستم کامپیوتر ،A PAX ،LCD، صندلی به تعداد فراگیران مجهز گردید.


تاریخ بروز رسانی:   24 امرداد 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >