اقتصاد درمان

1399/11/21 0:0

به نام خدا

اقتصاد سلامت شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مسائلی پیرامون کارایی، اثربخشی ارزش و رفتار در تولید و مصرف سلامت و مراقبت ‌های بهداشتی می‌پردازد. با توجه به رشد فزاینده هزینه های نظام سلامت و محدودیت منابع موجود در نظام سلامت جهت ارائه خدمات درمانی، می بایست مدیران و برنامه ریزان نظام سلامت ترتیبی اتخاذ نمایند تا با تکیه بر روش های علمی ضمن کنترل هزینه ها، برای استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تامین سلامت مردم جامعه خود تلاش نمایند. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی، بودجه سلامت، هزینه های سلامت و بهره وری و کارآیی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید.

در راستای این موضوع واحد اقتصاد درمان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس با توجه به وظایف محوله به صورت دو شیفت (صبح و عصر) در خدمت مراجعین محترم می باشد. سرکار خانم فرشته ریحانی مسئولیت اداره این واحد را بر عهده دارند و با همکاری سایر نیروهای مستقر، مشغول ارائه خدمت می باشند. این واحد در طبقه همکف  واقع شد است.

شرح وظایف واحد اقتصاد درمان و بیمه گری:

الف-شرح وظایف واحد اقتصاد درمان:

1)      بررسی مقایسه ای شاخص های عملکردی بیمارستان

2)      تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی، کسورات، تخفیفات و سود و زیان بیمارستانها

3)      تهیه کتابچه های آماری و اطلاعات تحلیلی و نیز آئین نامه های مختلف در زمینه درآمد، هزینه، کارانه پزشکان و کارکنان، اضافه کاری، تمام وقتی پزشکان، اسناد پزشکی.

4)      برگزاری جلسات مشترک با سازمانهای بیمه گر در خصوص کسورات اعمال شده

5)      ارتباط و تعامل با سازمانهای بیمه گر با تشکیل کمیته همسوئی

6)       بررسی مشکلات بیمارستان در زمینه اعتبارات و هزینه ها و ارائه راهکارهای کارشناسی

7)      پیگیری استقرار سنجه های اعتباربخشی مربوط به مدیریت هزینه

8)      برگزاری کمیته های اقتصاد درمان

9)      بررسی موردی اسناد اتاق عمل به منظور درج مناسب تعداد K اعمال جراحی و بیهوشی و ارائه آموزش به پرسنل اتاق عمل

10)  بررسی و پایش میزان پرت دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی

11)  بررسی و پایش خسارات ناشی از انبار داری

12)  پیگیری ارسال اسناد مطابق با برنامه زمانبندی بیمارستان

13)  تعیین نقاط هزینه بر یا نقاط با هزینه های زاید و مازاد

14)  بررسی مصارف حاملین انرژی بیمارستان و تلاش جهت کاهش این هزینه ها و ...

15)  پيگيري، بررسي و عملياتي نمودن مصوبات کمیته اقتصاد درمان

16)   برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي مرتبط با واحد

17)  بررسي موردی پرونده‌هاي بيمارستاني

18)  بازديد از بخش ها جهت بررسي موردی پرونده‌ها و آموزش به پرسنل در خصوص قوانین و مقررات چگونگی ثبت خدمات

ب-شرح وظایف واحد بیمه گری:

1)      به روز رسانی تعرفه ها

2)      رسیدگی به اسناد سرپایی (پاراکلینیک) بیمارستان

3)      رسیدگی به اسناد بستری بیمارستان

4)      کسب اطلاعات لازم از سازمانهای بیمه گر در خصوص تغییرات در روند بررسی اسناد و میزان تعهدات این سازمانها

5)      ارسال اسناد و مدارک و صورتحسابهای ماهانه به سازمان های بیمه و مراکز طرف قرارداد

6)        دریافت میزان کسورات از سازمانهای بیمه گر و تلاش جهت رفع این موارد

7)      معرفی پزشکان جدیدالورود به سازمانهای بیمه گر

8)      دریافت صورت کسور از سازمان های بیمه گر و سایر مراکز طرف قرار


تاریخ بروز رسانی:   21 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >