کارکنان

1402/4/21 0:0

                                               

مشخصات مسئول دفتر و کارشناس توسعه و آموزش بیمارستان                                                  

 

* مسئول EDO بیمارستان شهدای خلیج فارس

 نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد ظهرابی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی( متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری)

                                         Email: zohrabi.fsh@gmail.com

       

 

* کارشناس EDO بیمارستان شهدای خلیج فارس

نام و نام خانوادگی : محبوبه برزگر                                                                         

عنوان مدرک تحصیلی:کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی

Email: M72.barzegar@gmail.com

      تاریخ بروز رسانی:   17 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >