بازدیدها
 
زیر گروه های بازدیدها
دیدار شهردار بوشهر با پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
عیادت معنوی
بیمارستان در تمام ایام سال و بی‌وقفه در حال ارایه خدمات تخصصی است
کارنوال شادی بر چهره بیمارستان لبخند نشاند
 

   
< >