بازدید رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس از انبارهای این مرکز/ گزارش تصویری

14 مهر 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بازدیدی توسط دکتر عاطفه اسفندیاری رییس بیمارستان و نظر غلامی مدیر داخلی این مرکز در تاریخ دوشنیه مورخ 14 مهرماه 1399  از انبارهای دارویی ،تجهیزات پزشکی،کالا،داروخانه و واحد تغذیه صورت پذیرفت.