راند تیم مدیریتی رییس بیمارستان از بخش های مختلف این مرکز /گزارش تصویری

21 دی 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس؛ روز شنبه مورخ 20 دی ماه سال 1399 راند مدیریتی توسط رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس به همراه تیم مدیریتی از بخش های مختلف بیمارستان  صورت پذیرفت.