اندیشی


1 تير 1401
برگزاری جلسه هم اندیشی سر پرست اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی با سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس و تیم اقتصاد درمان

 

29 خرداد 1401
برگزاری جلسه هم اندیشی سر پرست مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس با گروه پزشکان عمومی

 

31 ارديبهشت 1401
راند مدیریتی بیمارستان شهدای هسته ای و برگزاری جلسه هم اندیشی سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس با تیم مدیریتی و پزشکان اورژانس در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

18 اسفند 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی برای ساماندهی بخش های کووید 19 در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

18 بهمن 1400
جلسه هم اندیشی تاسیسات در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس برگزار شد

 

8 دی 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربوط به درمان در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

1 دی 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی با بیمه سلامت در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

30 آذر 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی امور تاسیسات در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

30 آذر 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی امور تجهیزات پزشکی در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

5 آبان 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی معاون بالینی با متخصصین هماتولوژی در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

28 مهر 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی تیم مدیریتی با بخش های پشتیبانی در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

23 شهريور 1400
بر گزاری جلسه هم اندیشی مدیران و متخصصان مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

10 شهريور 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی تیم مدیریتی با سر پرستاران بخش ها در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

 

12 امرداد 1399
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ارشد

 

26 تير 1399
برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور معاونت درمان دانشگاه

 

21 تير 1399
برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور معاونت درمان دانشگاه

 

20 خرداد 1399
جلسه هم اندیشی با پزشکان عمومی

 
 
 
< >