ایمنی


7 آبان 1399
مرکزآموزشی درمانی شهدای خلیج فارس به عنوان بیمارستان برترایمنی بیمار در استان بوشهر

 

29 شهريور 1399
گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار درمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس/ گزارش تصویری

 

19 شهريور 1399
برگزاری جلسه ایمنی بیمار و بررسی پرونده مادر پر خطر در مرکز آموزشی درمانی شهدای فارس

 

13 دی 1396
دوره آموزشی و مانور ایمنی و اطفاحریق در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار شد
دوره آموزشی و مانور ایمنی و اطفاحریق برای ایجاد آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

 

28 شهريور 1394
فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماری های نقص ایمنی گفت استان بوشهر موارد ابتلا‌ی‌‌بسیار زیاد‌‌ی در زمینه آلرژی دارد.
فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماری های نقص ایمنی بیمارستان شهدا‌ی خلیج فارس بوشهر گفت: با توجه به قرار گرفتن استان بوشهر در معرض دو جبهه ریز گردها‌ی غربی و جنوبی و علی‌الخصوص فصل تابستان شاهد موارد ابتلا‌ی بسیار زیاد این بیماری در استان هستیم.

 
 
 
< >