بخشی


2 اسفند 1399
ارزیابی تیم اعتباربخشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس/ گزارش تصویری

 

16 امرداد 1398
مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس موفق به دریافت حکم اعتبار بخشی آموزشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید

 

29 تير 1396
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد/گزارش تصویری
ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر توسط ارزیابان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

 

17 تير 1396
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر امسال نیز موفق به دریافت درجه یک اعتباربخشی ملی بیمارستانی شد
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر امسال نیز مانند سال گذشته موفق به اخذ درجه یک کیفی بیمارستانی کشور از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد.

 

20 ارديبهشت 1396
به صورت سرزده انجام گرفت - بازدید سرزده مسئولین وزارت بهداشت از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
مدیر کل اداره نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر به همراه تیم همراه بازدید نمود.

 

12 مهر 1394
بازدید تیم اعتبار بخشی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر
تیم اعتبار بخشی سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 مهرماه از بیمارستان شهدای خلیج فارس بازدید کردند. این تیم که با 2 نفر ارزیاب ارشد از دانشگاه های علوم پزشکی جهرم و هرمزگان وکارشناسان معاونت بهداشتی،معاونت درمان و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و با هدف اع ...

 
 
 
< >