آخرین پادکستهای معرفی بیمارستان
    
تیزر معرفی بیمارستان شهدای خلیج فارس 1
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر معرفی بیمارستان شهدای خلیج فارس 2
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< شهریور مهر >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >