فهرست پادکست ها
    
تیزر روز پرستار
19 آذر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی
14 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر روز پزشک
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
سرود ملی پرستار
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر معرفی کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای خلیج فارس
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر معرفی بیمارستان شهدای خلیج فارس 1
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر معرفی بیمارستان شهدای خلیج فارس 2
12 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
تیزر زلزله شنبه
10 مهر 1392

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< شهریور مهر >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >