فرم خطا

فرم گزارش دهی خطای اختیاری کد فرم cg-113-2
همکاران محترم کلیه بخش ها و واحد های درمانی . با سلام این فرم با توجه به اهمیت اثر بخشی ایادگیری از خطاها و ایجاد اصلاح و آموزش در راستای پیشگیری از بروز خطر ات برای بیماران همکاران منابع سرمایه ای و ساختاری طراحی شده است لطفا در صورت مشاهده ی موارد ی که خطا حادث شده و یا وجود شرایط پرخطر و تهدید کننده موارد گزارش گرد لازم به ذکر است فرهنگ گزارش بدون نام در راستای پیشگیری از سرزنش و تنبیه بر این شیوه ی گزارشدهی مورد تاکید است .
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >