نقشه سایت بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
معرفی بیمارستان
آشنایی با بیمارستان
پزشکان متخصص
نمودار سازمانی
Collapse حوزه ریاست بیمارستانحوزه ریاست بیمارستان
رئیس بیمارستان
مدیر داخلی بیمارستان
مدیر امور عمومی و پشتیبانی
معاونت درمان
معاونت آموزش
روابط عمومی
امور فرهنگی
Collapse اعتبار بخشی و ایمنیاعتبار بخشی و ایمنی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
ایمنی بیمار
حقوق گیرندگان خدمت
کمیته ها
مطالب آموزشی
تجربیات موفق
Collapse بخش های بیمارستانبخش های بیمارستان
Collapse بخش های بستریبخش های بستری
اورژانس
بخش جراحی مردان
بخش جراحی زنان
بخش داخلی مردان
بخش داخلی زنان
بخش زنان و زایمان
بخش همودیالیز
بخش ICU نوزادان
بخش ICU داخلی
بخش ICU جراحی
بخش آنکولوژی
بخش نوزادان
بخش اطفال
اورژانس اطفال
Collapse اتاق های عملاتاق های عمل
اتاق عمل عمومی
زایشگاه
Collapse پاراکلینیک هاپاراکلینیک ها
رادیولوژی
سونوگرافی
سی تی اسکن
ام آر آی
اکو - تست ورزش
آندوسکوپی
نوار عصب
سنگ شکن
داروخانه
درمانگاه شهدای خلیج فارس
فرآیندهای پذیرش و ترخیص
اقتصاد درمان
نوبت دهی اینترنتی
تعرفه‌های خدمات درمانی و هتلینگ
Collapse مدیریت امور آموزشیمدیریت امور آموزشی
تاریخچه
چارت سازمانی
کارکنان
Collapse اطلاعیه هااطلاعیه ها
برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
Collapse گروه ماژورگروه ماژور
Collapse گروه داخلیگروه داخلی
مدیریت
اعضاء هیئت علمی
کارکنان
آزمون های دستیاران تخصصی
برنامه های درسی
برنامه های آموزشی
Grand Round
فعالیت ها
دانشجویان
امتحانات و نتایج
فرم ها و راهنماها
اخبار و اطلاعیه ها
Textbook Physiopathology
کودکان
جراحی
زنان
Collapse گروه مینورگروه مینور
ارتوپدی
اورژانس
رادیولوژی
اورولوژی
چشم
گوش و حلق و بینی
عفونی
پوست
Collapse  محتواهای آموزشی محتواهای آموزشی
کودکان
Collapse گالری تصاویرگالری تصاویر
بخش
بازرس جراحی
آزمون مهارت های بالینی
Collapse واحد EDOواحد EDO
معرفی واحد
اطلاعیه ها
برنامه عملیاتی
کارکنان
مدیریت بحران
مرکز توسعه پژوهش های بالینی
Collapse واحد آموزش سلامتواحد آموزش سلامت
Collapse آموزش همگانیآموزش همگانی
برنامه آموزش همگانی
مطالب آموزش همگانی
Collapse  آموزش به بیمار آموزش به بیمار
پمفلت های آموزشی
لیست جزوات آموزش به بیمار
معرفی آموزش به بیمار
آموزش سلامت
کمیته اخلاق بالینی
کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس
Collapse مدیریت آمار و فن آوری اطلاعاتمدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
اداره آمار
واحد انفورماتیک
مقالات و مطالب آموزشی
Collapse فرم های اطلاعاتی فرم های اطلاعاتی
سامانه پیشنهادات و نظرات کارکنان
رسیدگی به شکایت
انتقادات و پیشنهادات
فرم گزارش دهی خطاهای بیمارستانی
Collapse پادکست ها (فیلم ها )پادکست ها (فیلم ها )
معرفی بیمارستان
گالری تصاویر
تماس با ما
< >